menu pagina180 (132K)
"Dobbele Poort": In- en uitgang van de stad met waterpoort en twee landpoorten,
welk monument een herkenbaar punt in Hulst is.
© RvdE
.

ALEXANDER
AdviesbureauSpecifieke diensten
  • bedrijfscursussen
  • training van vaklieden, deskundigen en toezichthouders
  • adviezen betreffende organisatie en personeel
  • interpretatie en toepassing van nationale normen
  • voorschriften voor ontwerpen, installeren, bedienen, beheren en onderhouden
  • veiligheidsinspecties: Beleid, planning en uitvoering
  • interimmanagement